Prawo nieruchomości

Doradzamy inwestorom indywidualnym z kraju i z zagranicy oraz instytucjonalnym – deweloperom, właścicielom nieruchomości, funduszom nieruchomościowym, podmiotom finansującym inwestycje, firmom budowlanym, generalnym wykonawcom i projektantom oraz zarządcom nieruchomości i pośrednikom w obrocie nieruchomościami między innymi w:

  

Prawo pracy

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych ze stosunkami pracowniczymi oraz cywilnymi, łączącymi pracowników z pracodawcą.

W sprawach tego rodzaju Kancelaria reprezentuje interesy zarówno pracowników jak i pracodawców, a w szczególności służy radą  w zakresie :

 

Prawo administracyjne

Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach przed wszystkimi z organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie całego prawa administracyjnego. Tutaj usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo ubezpieczeń społecznych, gospodarka nieruchomościami i sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odwołania od decyzji urzędów skarbowych, zagadnienia z zakresu Ordynacji Podatkowej oraz w zakresie czynności zmierzających do uzyskania zezwoleń lub koncesji niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej

Zapewniamy zatem profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w szczególności w zakresie:

 

Prawo i postępowanie karne

Kancelaria zajmuje się szeroko pojmowanym obszarem prawa karnego. Prowadzimy sprawy karne związane zarówno z obroną interesów oskarżonego jak i pokrzywdzonego. Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania, od chwili zatrzymania poprzez etap postępowania przed Sądami I i II instancji.

Pomoc prawna świadczona jest w ramach wszelkich przewidzianych kodeksem karnym przestępstw, w szczególności:

Kancelaria oferuje również pomoc na etapie postępowanie wykonawczego (ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie lub przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności). 

 

Prawo i postępowanie cywilne

Kancelaria świadczy między innymi pomoc prawną w formie stałego i kompleksowego doradztwa prawnego dla przedsiębiorców, przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jak i ponadto  w formie pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów zarówno dla przedsiębiorców, jak i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych.

Ważnym obszarem naszej działalności jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze i cywilne, w tym też zakresie świadczymy pomoc prawną w sprawach:

 

Mienie zabużańskie 

W ofercie firmy jest reprezentacja przedwojennych właścicieli nieruchomości położonych poza obecnymi granicami RP (na Kresach) lub ich spadkobierców we wszelkich sprawach prowadzących do ostatecznego uzyskania przez nich rekompensaty finansowej, zgodnie z ustawą z 8.07.2005r. o realizacji prawa do rekompensaty – za mienie zabużańskie. W szczególności prowadzimy sprawy przed Wojewodami, Ministrem Skarbu Państwa, a w razie potrzeby także przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA). W trakcie toczących się spraw przeprowadzamy postępowania o uznanie za zmarłego, o ustalenie treści aktów stanu cywilnego, jak również o potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Występujemy w imieniu naszych klientów do placówek konsularnych RP oraz archiwów państwowych Litwy, Ukrainy i Białorusi z wnioskami o odszukanie dokumentacji dotyczącej utraconych nieruchomości. Reprezentujemy Zabużan w sporach z Ministrem Skarbu Państwa dotyczących rodzaju i powierzchni utraconych składników, jak i ich wartości wyliczonych przez rzeczoznawców majątkowych.