Obsługa przedsiębiorstw 

Jednym z aspektów prawa jakim się zajmujemy jest doradztwo w obrocie gospodarczym. Świadczymy usługi nie tylko dla przedsiębiorców ale również dla Klientów indywidualnych i podmiotów publicznych. Obsługa prawna firm to bardzo szeroki dział prawa, dlatego też chcąc dostosować się do wymogów Klientów, wykraczamy poza tradycyjne usługi prawnicze, współpracując z doradcami podatkowymi, firmami księgowymi czy biegłymi rewidentami. Oferujemy również doradztwo strategiczne, prowadzenie negocjacji i wiele innych:

 

Prawo nieruchomości

Doradzamy inwestorom indywidualnym z kraju i z zagranicy oraz instytucjonalnym – deweloperom, właścicielom nieruchomości, funduszom nieruchomościowym, podmiotom finansującym inwestycje, firmom budowlanym, generalnym wykonawcom i projektantom oraz zarządcom nieruchomości i pośrednikom w obrocie nieruchomościami między innymi w:

 

Prawo pracy

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych ze stosunkami pracowniczymi oraz cywilnymi, łączącymi pracowników z pracodawcą.
W sprawach tego rodzaju Kancelaria reprezentuje interesy zarówno pracowników jak i pracodawców, a w szczególności służy radą  w zakresie:

 

Prawo korporacyjne

Kancelaria oferuje przedsiębiorcom - niezależnie od ich formy prawnej (spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne), świadczenie pełnej obsługi prawnej w zakresie prawa korporacyjnego w tym w sprawach dotyczących:

 

Prawo podatkowe

Skuteczne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej uwzględniać musi skutki podatkowe transakcji. Stale współpracujemy z doradcą podatkowym Pawłem Konwińskim. Pozwala to na zagwarantowanie optymalizacji podatkowej proponowanych rozwiązań. Z powodzeniem reprezentujemy również Klientów w postępowaniach przed organami skarbowymi oraz Sądami Administracyjnymi. 

Pomagamy także uporać się min. z podatkami: VAT, CIT, PIT, lokalnymi, od spadków i darowizn, akcyzowym, od czynności cywilnoprawnych.

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego w zakresie:

 

Windykacja należności

Dochodzenie roszczeń finansowych w imieniu przedsiębiorców stanowi jedną z istotniejszych gałęzi działalności kancelarii. Jest to odpowiedź na sytuację rynkową, w której firmy mają coraz większe problemy z płynnością finansową. Dlatego kancelaria podejmuje się prowadzenia każdej sprawy windykacyjnej, o ile z przedstawionych dokumentów wynika, że jest ona zasadna. Głównym celem działań kancelarii w tym zakresie jest szybkie i skuteczne odzyskanie wierzytelności Klientów. Kancelaria działa kompleksowo, tj.m.in. doradza jak zapobiec przeterminowaniu się należności, wskazuje możliwości uzyskania informacji o aktualnej sytuacji finansowo –ekonomicznej dłużników i ich majątkach.

Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianą windykacja należności począwszy od tzw. windykacji polubownej – przedsądowej, sądowej i egzekucyjnej. W ofercie Kancelarii znajduje się również reegzekucja, czyli ponowne prowadzenie postępowania egzekucyjnego po jego wcześniejszym bezskutecznym umorzeniu.

Odzyskujemy należności z tytułu:- faktur za dostawy i usługi: