Kancelaria zajmuje się szeroko pojmowanym obszarem prawa karnego. Prowadzimy sprawy karne związane zarówno z obroną interesów oskarżonego jak i pokrzywdzonego. Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania, od chwili zatrzymania poprzez etap postępowania przed Sądami I i II instancji.Pomoc prawna świadczona jest w ramach wszelkich przewidzianych kodeksem karnym przestępstw, w szczególności:

Kancelaria oferuje również pomoc na etapie postępowanie wykonawczego (ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie lub przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności).