Marta Kawecka, adwokat

Absolwentka Studiów Prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, które zakończyła z wyróżnieniem. Ukończyła również Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego oraz Podyplomowe Studia Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Wrocławskim. Zaraz po studiach w 2000r. rozpoczęła pracę w kancelariach adwokackich w Jeleniej Górze oraz we Wrocławiu.

Od 2005r. zaczęła działać w ramach własnej praktyki zajmując się obsługą prawną dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Autor licznych publikacji w ogólnopolskich wydawnictwach prasowych oraz portalach internetowych dotyczących między innymi zagadnień związanych z prawem pracy, z prawem nieruchomości, ustawą deweloperską oraz prawem cywilnym. 

W swoim dorobku pełniła również funkcję sędziego w sądzie arbitrażowym.

Reprezentowała klientów w kilkuset procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym gospodarczego, odpowiedzialności karnej, karno-gospodarczej oraz w postępowaniu przed organami administracji.

Na stałe współpracuje z klientami korporacyjnymi, przedsiębiorcami z rynku nieruchomości, firmami budowlanymi, firmami transportowymi a także  spółdzielniami mieszkaniowymi .

Wykładowca szkoleń w zakresie prawa nieruchomości, praw konsumentów i prawnych regulacji biur nieruchomości.

Przeprowadziła procesy przekształcenia spółek prawa osobowego w spółki prawa handlowego, łączenia spółek.

Uczestniczyła w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

 

Beata Pepłowska, radca prawny

Absolwent Studiów Prawniczych Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, który ukończyła w 2004r. Następnie do roku 2007 odbyła aplikację sądową i została wpisana na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu.

Radca Prawny Beata Pepłowska doradza spółkom z sektora farmaceutycznego i żywnościowego. Wielokrotnie prowadziła prace związane z analizą prawną typu due diligence przejmowanych spółek i nabywanych wierzytelności. Posiada także doświadczenie procesowe w sporach z zakresu prawa pracy, gospodarczego i prawa administracyjnego.  Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa pracy w tym regulaminami pracy i wynagradzania oraz ich wprowadzaniem i wypowiadaniem.

Prowadzi obsługę firmy deweloperskiej na gruncie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska). Przeprowadza wielowątkowe projekty z zakresu własności intelektualnej, obrotu produktami leczniczymi,opracowuje umowy na kontraktowe wytwarzanie produktów leczniczych. 

Na stałe współpracuje z jedną z największych firm farmaceutycznych w Polsce. Preferowane dziedziny: świadczenie pomocy prawnej podmiotom gospodarczym, koordynowanie inwestycji kapitałowych, sporządzanie kontraktów handlowych, doradztwo z zakresu prawa reklamy, prawa autorskiego oraz prawa antymonopolowego.          

 

Paweł Konwiński – doradca podatkowy (nr wpisu 10152)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; od 1998 r. zawodowo zajmujący się prawem podatkowym w zakresie doradztwa oraz usług szkoleniowych, od 2004 prowadzący własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego A.C.T.; specjalizacja w zakresie VAT, opodatkowania obrotu nieruchomościami oraz podatkowych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych.